Nascuda l'abril de 1983 a Barcelona, vaig fer la sel·lectividad durant el 2001 i vaig començar la llicenciatura en filologia anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Un any més tard, començava els estudis complementaris de filologia alemanya. A finals del 2004, vaig ser beneficiària d'una beca Erasmus que em va permetre deixar la ciutat natal i traslladar-me pels propers dos anys a Bochum, al cor de la zona industrial del Ruhr (oest d'Alemanya) per a poder continuar els meus estudis a la Ruhr Universität Bochum (RUB). A finals del 2006, vaig tornar a Barcelona per a finalitzar la llicenciatura. Gràcies a l'obtenció d'una beca de doctorat financiada pel Servei d'Intercanvi Acadèmic Alemany (DAAD) conjuntament amb la caixa d'estalvis española La Caixa, vaig poder tornar a Alemanya per a començar els estudis de doctorat en el departament de lingüística romànica de la Bergische Universität Wuppertal sobta la supervisió de la professora Dr. Natascha Müller. El 2012 vaig finalitzar el doctorat en lingüística romànica amb summa cum laude i amb el títol La selección copulativa y auxiliar: las lenguas romances (español - italiano - catalán - francés) y el alemán en contacto. Su adquisición en niños bilingües y trilingües (publicat el 2013 per Narr Verlag, Tübingen).

Des del 2009 fins el 2013 he estat treballant com a col·laboradora científica en un projecte d'investigació sobre el code-switching en infants bilingües que han crescut a Alemanya, Itàlia, França i Espanya amb la combinació lingüística alemany-romànic o romànic-romànic. Aquest projecte d'investigació ha estat financiat per la Fundació d'Investigació Alemanya DFG i ha estat dirigit per la professora Dr. Natascha Müller.

Des de l'any 2009 també he tingut l'oportunitat d'impartir cursos de lingüística dins del departament de filologia espanyola (Bergische Universität Wuppertal) tant per a estudiants de primer com de cursos més avançats. Per a més informació sobre la natura d'aquests cursos impartits anteriorment com de cursos actuals, vagi a la secció Docència.

Si vols descarregar-te el meu CV, si us plau clica aquí.