Investigació actual:

Les meves àrees d'investigació actual engloben aspectes sobre l'adquisició de la llengua en etapes infantils per part de nens monolingües, bilingües y trilingües, concretament sobre l'adquisició de llengues romàniqes y germàniques així com el fenòmen del code-switching des d'una perspectiva generativa. De gran interès son també aquelles àrees lingüístiques que presenten una asimetria entre les llengües romàniques i germàniques, com per exemple els sistemes copulatius i auxiliars, la posició de l'adjectiu, els infinitius matrius, pro-drop vs. no-pro-drop.

Altres àrees d'investigació:

  • Variació sintàctica, complexitat, parametrització i canvi lingüístic.
  • Adquisició de llengües romàniques com L2 i L3.
  • Psicolingüística, particularment en nens bilingües i trilingües.